menu

šokio filmas B.Triušį besivejant

premjera: 2014 Vilnius (Lietuva)
režisierė&choreografė: Rūta Butkus
operatorius: Audrius Zelenius
kompozitorė: Eglė Matuzonytė
vaidino: Rūta Butkus, Danguolė Plečkaitytė, Jonas Banzinas, Loreta Kavaliauskienė, Rūta Busilaitė, Dominika Poszewieckaja
prodiuserė: Vytautė Brazdylytė
montažas: Rūta Butkus ir Audrius Zelenius

trukmė: 35 min.

 

Gražioji Usparimė ryžosi vaidilute tapti. Skaisčioji priėmė nekaltybės apža­dus…

Slinko metai. Krivė Krivaitis ją kitoms pavyzdžiu liepdavo imtis. Tačiau kažin koks liūdesys drumstė jos sielos ramybę…

Vieną naktį ji išgirdo dainos gaidą. Tvirtas ir gražus vyriškas balsas trau­kė aistringą dainą apie laimę, kurią meilė tei­kia.
Už poros žings­nių mė­nulio šviesoj stovėjo žėrinčiais šarvais riteris. Taip netikėtai išvydęs prieš save gražią vai­dilutę, pamanė, jog tai dievaitės esama.

Nuo šio laiko jie kasnakt susitikdavo. Ir įvyko tai, kas turėjo įvykti… Meilė visiškai ją apsvaigino, pamiršo apie viską ir net savo pareigas ėmė apleisti. Blogai saugojama šventoji ugnis tik tik neužgeso. Usparimės būdo pakitimas atkreipė krivių dėmesį.
Nuodėmė buvo baisi ir, norint permaldauti dievus, kaltininkė turėjo būti nubaus­ta. Krivių ir vaidilų teismas Usparimę pasmerkė baisiai mirčiai.
Jau buvo rengiamasi vykdyti sprendimą, kai ūmai…

Nuo to laiko, kai mėnulis pakyla aukštai aukš­tai…

 

dance theatre comma8 | Ruta Butkus. Copyright © 2024